PROFILAKTYKA I ZAPOBIEGANIE

Probiotyki w leczeniu grzybicy

Probiotyki w leczeniu grzybicy

  Probiotyk – z grec.- „substancję działającą dla życia”.   Probiotyk to żywa mikroflora podawana jako suplement pokarmowy, wpływa korzystnie na organizmy konsumenta przez utrzymanie poprawę równowagi prawidłowego składu mikroflory jelitowej. Bakterie probiotyczne, stale towarzyszące człowiekowi i występujące w sposób naturalny w przewodzie pokarmowym oraz jamie ustnej, spożywane są także na całym świecie wraz z […]

Continue Reading »

Antybiotyki

Antybiotyki

ANTYBIOTYKI Spośród ponad 5000 znanych obecnie antybiotyków u ludzi można użyć około 300, ale praktycznie ich liczba nie przekracza 30. Nie dotyczy to oczywiście różnych nazw firmowych tego samego antybiotyku, lecz substancji różniących się między sobą. Nie ma dotychczas powszechnie przyjętego podziału antybiotyków, a próby klasyfikujące oparte są na różnych kryteriach oceny: chemicznych, farmakologicznych i […]

Continue Reading »