Jamy ustnej

Grzyb Candida albicana jest również przyczyną grzybicy jamy ustnej. Infekcje grzybicze jamy ustnej i gardła dotyczą w większości przypadków dzieci, osoby starsze, palaczy tytoniu. Schorzeniu temu towarzyszą zmiany zapalne jamy ustnej i gardła. Chorują na nie najczęściej dzieci, osoby w podeszłym wieku noszące protezy zębowe oraz palacze tytoniu. Choroby te często pojawiają się w nabytych zespołach niedoboru odporności, zwykle u osób podanych leczeniu immunosupresyjnemu po przeszczepach narządów wewnętrznych, w okresie leczenia chorób nowotworowych oraz chorych na AIDS. Wśród grzybic jamy ustnej i gardła o przebiegu ostrym najbardziej charakterystyczne są:

KANDYDOZA RZEKOMO BŁONIASTA OSTRA- na tego typu grzybicę najczęściej chorują noworodki, małe dzieci, a także osoby dorosłe z osłabionym systemem odpornościowym. Objawami , które towarzyszą zmienionej zapalnie błonie śluzowej jamy ustnej policzków, dziąseł, gardła i występują kredowo- białe, jakby nałożone na wierzch naloty o konsystencji zsiadłego mleka, które łatwo można usunąć, a po ich oderwaniu odsłania się żywoczerwone podłoże. Najczęściej zmianami tymi objęte jest podniebienie i język. Często pojawiają się zapalenia warg i suchość języka,  zaburzenia połykania.

KANDYDOZA ZANIKOWA OSTRA najczęściej występuje u osób z nieuregulowaną cukrzycą i biorące antybiotyki. Objawami towarzyszącymi tego typu kandydozie jest silne zaczerwienienie błony śluzowej jamy ustnej i gardła z widocznymi pojedynczymi lub zlewającymi się ogniskami grzybiczymi, białymi lub biało-kremowymi. Występuje również  obrzęk języka, czemu towarzyszy zanik brodawek smakowych. Mogą wystąpić również  objawy zapalenia kącików ust z naciekaniem policzków i warg. Chorzy odczuwają znaczne dolegliwości – silne pieczenie języka, dużą wrażliwość na pokarmy kwaśne i ostre.

KANDYDOZA RZEKOMOBŁONIASTA PRZEWLEKŁA- ten typ najczęściej występuje  u ludzi z nabytym zespołem braku odporności (AIDS), poddani leczeniu immunosupresyjnemu oraz chorujący na grzybice wewnętrzne z opornością na leczenie antybiotykami i innymi lekami farmaceutycznymi. Występujące objawy występujące w jamie ustnej są podobne do tych, jakie pojawiają się w postaci ostrej, ale znacznie trudniej poddają się leczeniu. Zmiany chorobowe obejmują język i podniebienie. W stosunku do postaci ostrej dominują zaburzenia połykania, które w znacznym stopniu mogą utrudnić odżywianie.

KANDYDOZA ZANIKOWA PRZEWLEKŁA- zazwyczaj pojawia się u osób noszących protezy zębowe i występuje głównie na podniebieniu pod płytą protezy. Nierzadko umiejscawia się na języku, który ulega całkowitemu wygładzeniu. Wykwity mają charakter rozległych plam lub rozlanych rumieni, które powodują dolegliwości w formie pieczenia lub bolesności.

KANDYDOZA RUMIENIOWA PRZEWLEKŁA w tym przypadku występuje przewlekle utrzymujący się stan zapalny błony śluzowej jamy ustnej, języka i gardła, z widocznymi na jej powierzchni białymi, rozsianymi nalotami. Najczęściej występuje u ludzi noszących protezy zębowe.

KANDYDOZA ROZROSTOWA PRZEWLEKŁA- najczęściej dotyka mężczyzn niż kobiet. Cechuje ją obecność na języku i błonie śluzowej jamy ustnej białych, spoistych, jednolitych tarczek, które są twarde, szorstkie i trudno oddzielają się od podłoża. Są nieregularne ale wyraźnie odgraniczone, otoczone rumienieni. Ten rodzaj kandydozy objawia się bolesnością języka, podniebienia i warg.

KANDYDOZA GRUDKOWA PRZEWLEKŁA -błona śluzowa jamy ustnej pokryta jest płytkami. W obrazie choroby dominuje pieczenie języka i nadwrażliwość na pokarmy o kwaśnym i ostrym smaku.

ZAPALENIE KĄCIKÓW UST (ZAJADY)- w tym przypadku występują charakterystyczne objawy, mają charakter ognisk zapalno-nadżerkowych, niezbyt ostro odgraniczonych od skóry zdrowej. Charakterystyczne jest przykre i bolesne pękanie kącików ust oraz białe niewielkie powierzchowne naloty na czerwieni wargowej w okolicy tych pęknięć. Proces zapalny może rozszerzać się na skórę otaczającą kąciki ust, jednakże nie zajmuje błony śluzowej policzków. Do wystąpienia zajadów usposabiają takie czynniki, jak: cukrzyca, niedobór witamin grupy B, podrażnienie, na przykład przez nieprawidłowo dobrane protezy. Zajady często pojawiają się także u dzieci, które ślinią się i oblizują wargi.