Układu moczowego


Grzyb Candida jest przyczyną infekcji układu moczowego. W większości przypadków grzybica układu moczowego i narządów płciowych jest przeniesiona z jelita grubego.
Kolejnym sposobem szerzenia się zakażenia jest droga krwiopochodna poprzez rozsiew komórek drożdżaka w przypadku infekcji narządów wewnętrznych.

GRZYBICA NEREK

Grzybica nerek należy do rzadkich grzybic. Schorzenie to wywołuje zazwyczaj grzyb Candida albicans lub Candida crusei.
Chorobotwórczość grzybów wynika z destrukcyjnego, mechanicznego działania grzybni na tkanki nerek oraz wytwarzania przez nie endotoksyn i enzymów uszkadzających nie tylko ten narząd ale również inne narządy wewnętrzne.
Do  zakażenia zazwyczaj dochodzi na drodze krwiopochodnej, podczas wykonywania iniekcji. Komórki drożdży po przedostaniu się do krwi docierają do pętli nefronu, stąd przechodzą przez ścianę naczyń włosowatych do przestrzeni zewnątrzkomórkowej, tam kiełkują, wytwarzają grzybnię i wywołują zapalenie nerek lub wytworzenie się ropnia w części korowej nerek. Choroba może mieć formę ostrą lub przejść w postać przewlekłą.
Inną drogą zakażenia i rozprzestrzeniania się infekcji na nerki jest infekcja grzybicza uszkodzonej błony śluzowej cewki moczowej w następstwie częstego cewnikowania pęcherza moczowego lub założonego na stałe cewnika, skąd zakażenie przenosi się na pęcherz moczowy, moczowody, miedniczki nerkowe i dalej przechodzi na nerki.
Objawami, które towarzyszą zakażeniu grzybiczemu nerek jest ból w okolicy nerek i pieczenie w cewce moczowej.
GRZYBICA GRUCZOŁU KROKOWEGO
Candida albicans jest przyczyną grzybicy gruczołu krokowego. Coraz częściej schorzenie to występuje u młodych, czynnych seksualnie mężczyzn. Zakażony drożdżakiem mężczyzna może podczas stosunku płciowego zainfekować nasieniem partnerkę. Wystąpieniu tej infekcji u obłożnie chorych mężczyzn sprzyja założony na stałe cewnik moczowy i zaleganie moczu w pęcherzu moczowym. Drożdżak jako przyczyna zakażenia gruczołu krokowego nie jest najczęściej brany pod uwagę. Chorzy skarżą się na pobolewania okolicy podbrzusza, krocza, odbytu, moszny i ud. Mogą także występować zaburzenia w oddawaniu moczu z częstomoczem i bolesnym jego oddawaniem oraz osłabionym i przerywanym strumieniem moczu. Może dojść do zaburzeń ejakulacji. Pojawić się może skąpa, śluzowa wydzielina z cewki, niechęć do kontaktów seksualnych, a także impotencja.