Kandydoza


Kandydozę
wywołują grzyby drożdżopodobne z rodzaju Candida, najczęściej C. albicans. Jest to częsty saprofit jamy ustnej i przewodu pokarmowego człowieka. Spotyka się go u około 20—40% osób zdrowych; częściej występuje u osób leczonych antybiotykami lub lekami immunosupresyjnymi.
Kandydoza należy do endogennych zakażeń oportunistycznych. Rozwija się u osób ze zmniejszoną odpornością, wikła różne choroby. Występuje zarówno w bardzo wczesnym okresie życia, jak również u osób w wieku podeszłym. Grzybica ta najczęściej; obejmuje błony śluzowe jamy ustnej, przewodu pokarmowego oraz pochwy. Ponadto wywołuje zmiany w układzie oddechowym, nerwowym i krążenia, w drogach moczowych oraz w skórze i paznokciach.


Czynnikiem usposabiającym do zachorowania:

  • jest stosowanie antybiotyków o szerokim zakresie działania,
  • leczenie kortykosteroidami, cytostatykami, antymetabolitami,
  • napromienianie,
  • oparzenie,
  • niedobór przeciwciał,
  • zaburzenia odporności typu komórkowego,
  • choroby zakaźne i nowotworowe, cukrzyca,
  • długotrwałe przyjmowanie leków hamujących jajeczkowanie.

Dużą rolę odgrywa również zakażenie z zewnątrz przez długotrwałe żywienie pozajelitowe za pomocą cewników utrzymywanych w żyle. zakażone płyny do wlewów dożylnych lub zanieczyszczoną aparaturę do intensywne; terapii i dializy oraz AIDS.
W układzie oddechowym występuje
Kandydoza tchawicy, oskrzeli, płuc i opłucnej. Zakażenie pochodzi zwykle z górnych dróg oddechowych i z przewodu pokarmowego lub jest następstwem posocznicy wywołanej przez Candida.


KANDYDOZA PŁUC

Candida sp. rzadko jest przyczyną zapalenia płuc, nawet u osób zakażonych wirusem HIV. Powstaje ono w następstwie przejścia grzybicy z oskrzeli na tkankę płucną lub jest następstwem posocznicy. Kandydoza płuc objawia się kaszlem, wykrztuszaniem śluzowej plwociny oraz narastającą dusznością. Badanie radiologiczne wykazuje obustronne plamiste zacienienia, rozsiane, niekiedy zlewające się, zwykle w dolnych częściach płuc. Rozpoznanie jest trudne, gdyż chorzy znajdują się zwykle w ciężkim stanie, a zmiany  rozsiane mogą przypominać gruźlicę prosówkową lub zajmować cały płat, powodując jego całkowite zacienienie. Najczęściej są to zmiany plamiste. Stwierdza się również powstawanie drobnych ropni. Podstawą rozpoznania jest kilkakrotne stwierdzenie bardzo obfitego wzrostu Candida w posiewach z badanych materiałów.

KANDYDOZA OSKRZELI I TCHAWICY

Objawy Kandydozy tchawicy i oskrzeli są: kaszel, krwioplucie i wykrztuszanie śluzowej, galaretowatej plwociny.
Rozpoznanie jest możliwe na podstawie widocznych podczas bronchpskopii białych nalotów pokrywających tchawicę i oskrzela. Spostrzega się również występowanie pleśniawek w jamie ustnej. W preparatach z materiałów pobranych bezpośrednio z oskrzeli stwierdza się obecność blastospor i pseudomycelium, a w posiewach uzyskuje się obfity wzrost Candida.